<$BlogRSDURL$>

Thursday, June 23, 2005

Kenapa 786 selalu ada kat kedai mamak??? 

786 kali bismillah di sebut di dalam Al-Quran. Ia merangkumi.... huruf huruf....

ba = 2
sin = 60
mim = 40
allah = 66
alif = 1
lam = 30
ro = 200
ha kecil = 8
mim = 40
nun = 50
alif = 1
lam = 30
ro = 200
ha kecil = 8
ya = 10
mim = 40

jumlah
2+60+40+66+1+30+200+8+40+50+1+30+200+8+10+40 = 786 kali merupakan kiraan arab lama

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?